Čiastka č. 198/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 21.11.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
455/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom v znení zákona č. 665/2002 Z. z. 01.12.2003
456/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vojnových hroboch