Čiastka č. 196/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 20.11.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
451/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov 01.01.2004
452/2003 Z. z. Zákon o skončení činnosti a spôsobe zániku Fondu detí a mládeže 01.12.2003
453/2003 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2004