Čiastka č. 188/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 30.10.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
432/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a mení zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 418/2002 Z. z. 31.10.2003