Čiastka č. 17/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 06.02.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
30/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmeny Zmluvy o patentovej spolupráci a Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci v znení neskorších predpisov