Čiastka č. 152/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 13.08.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
343/2003 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Andorrského kniežatstva, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
344/2003 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Spojených štátov mexických, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
345/2003 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Venezuelskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
346/2003 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Singapurskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
347/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine o Cyprus
348/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní vyhlásenia o vzájomnosti zo strany provincie Britská Kolumbia v Kanade