Čiastka č. 148/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 05.08.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
330/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky a zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení zákona č. 512/2002 Z. z. 01.10.2003
331/2003 Z. z. Zákon o voľbách do Európskeho parlamentu 05.08.2003
332/2003 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 367/1998 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadostí o udelenie licencie na podnikanie v energetických odvetviach 01.09.2003
r1/c148/2003 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 144/2003 Z. z.