Redakčné oznámenie č. r1/c148/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 144/2003 Z. z.

Čiastka 148/2003
Platnosť od 05.08.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 144/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

V čl. I piatom bode v nadpise pod § 55e má byť namiesto slova „júna“ správne uvedené slovo „júla“.