Čiastka č. 138/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 31.07.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
282/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh 01.08.2003
283/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu čerstvého mäsa zdomáceho hovädzieho dobytka, ošípaných, z domácich oviec, kôz a z domácich nepárnokopytníkov 01.08.2003
284/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín 01.08.2003
285/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyšetrovaní čerstvého mäsa na trichinely 01.08.2003
286/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu 01.08.2003