Čiastka č. 135/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 31.07.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
275/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu a eradikáciu zhubnej katarálnej horúčky oviec 01.08.2003
276/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o opatreniach na tlmenie klasického moru ošípaných 01.08.2003
277/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných 01.08.2003
278/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka a označovaní hovädzieho mäsa a produktov z neho 01.08.2003