Čiastka č. 131/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 26.07.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
265/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf a limit osobného príplatku zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby 01.08.2003
266/2003 Z. z. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 01.08.2003