Nariadenie vlády č. 265/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf a limit osobného príplatku zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby

Čiastka 131/2003
Platnosť od 26.07.2003 do31.07.2004
Účinnosť od 01.08.2003 do31.07.2004
Zrušený 413/2004 Z. z.

265

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. júla 2003,

ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf a limit osobného príplatku zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby

Vláda Slovenskej republiky podľa § 46 ods. 1 písm. a) zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie ustanovuje

a) stupnice platových taríf vypracované v závislosti od výsledkov kolektívneho vyjednávania podľa § 49 ods. 1 písm. c) zákona a termín ich účinnosti,

b) limit osobného príplatku na účely poskytovania osobného príplatku podľa § 23 ods. 4 zákona a termín jeho účinnosti.

§ 2

Zamestnávateľ od 1. augusta 2003 určí zamestnancovi tarifný plat podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby ustanovenej v prílohe č. 1 alebo podľa stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov ustanovenej v prílohe č. 2.

§ 3

Limit osobného príplatku na účely § 23 ods. 1 zákona je

a) 65 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený, podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby uvedenej v prílohe č. 1,

b) 67 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený, podľa stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov uvedenej v prílohe č. 2.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 265/2003 Z. z.

Príloha č. 3 zákona 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov

Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby

(Sk mesačne)

Platový
stupeň
Počet rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 5180 5300 5480 5720 6130 6610 7160 7750 8500 9010 9560 10150 10840 11650
2 do 4 5360 5490 5680 5940 6370 6880 7450 8070 8850 9380 9950 10560 11290 12130
3 do 6 5540 5680 5890 6160 6620 7140 7750 8380 9190 9750 10340 10980 11730 12610
4 do 9 5720 5880 6090 6390 6860 7410 8040 8700 9540 10110 10730 11390 12180 13090
5 do 12 5900 6070 6290 6610 7100 7680 8330 9020 9890 10480 11120 11810 12620 13570
6 do 15 6080 6260 6500 6830 7350 7950 8620 9340 10240 10850 11510 12220 13070 14050
7 do 18 6270 6450 6700 7050 7590 8210 8920 9650 10580 11220 11910 12640 13510 14520
8 do 21 6450 6640 6910 7270 7840 8480 9210 9970 10930 11590 12300 13050 13960 15000
9 do 24 6630 6830 7110 7490 8080 8750 9500 10290 11280 11960 12690 13470 14400 15480
10 do 28 6810 7030 7310 7720 8320 9020 9790 10610 11630 12320 13080 13880 14850 15960
11 do 32 6990 7220 7520 7940 8570 9280 10090 10920 11970 12690 13470 14300 15290 16440
12 nad 32 7170 7410 7720 8160 8810 9550 10380 11240 12320 13060 13860 14710 15740 16920

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 265/2003 Z. z.

Príloha č. 7 zákona 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov

Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov

(Sk mesačne)

Platový
stupeň
Počet rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 5040 5180 5360 5620 6080 6710 7580 8390 9360 10210 10640 11380 12240 13250
2 do 4 5220 5360 5560 5840 6320 6970 7810 8640 9660 10520 11070 11840 12740 13790
3 do 6 5390 5550 5760 6050 6560 7240 7990 8840 9880 10770 11510 12310 13240 14340
4 do 9 5570 5730 5960 6270 6800 7500 8290 9170 10250 11180 11940 12770 13740 14880
5 do 12 5740 5920 6160 6490 7040 7770 8580 9500 10630 11590 12370 13240 14240 15420
6 do 15 5920 6100 6360 6710 7280 8030 8880 9840 11000 11990 12800 13700 14740 15960
7 do 18 6090 6290 6550 6920 7520 8300 9170 10170 11370 12400 13240 14170 15250 16510
8 do 21 6270 6470 6750 7140 7760 8560 9470 10500 11750 12810 13670 14630 15750 17050
9 do 24 6440 6660 6950 7360 8000 8830 9760 10830 12120 13220 14100 15100 16250 17590
10 do 28 6620 6840 7150 7580 8240 9090 10060 11170 12490 13620 14530 15560 16750 18130
11 do 32 6790 7030 7350 7790 8480 9360 10350 11500 12870 14030 14970 16030 17250 18680
12 nad 32 6970 7210 7550 8010 8720 9620 10650 11830 13240 14440 15400 16490 17750 19220