Čiastka č. 118/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 11.07.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
237/2003 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o registri úverov a záruk
r1/c118/2003 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 231/2003 Z.z.