Čiastka č. 96/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 30.04.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
225/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 30.04.2002
226/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 411/2001 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy 30.04.2002