Čiastka č. 80/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 18.04.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
188/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania svietidiel pre domácnosť energetickým štítkom 01.05.2002
189/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 5/2001 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktorým sa prijímajú lehoty a podmienky účasti Slovenskej republiky v programe Kultúra 2000