Čiastka č. 74/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 10.04.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
175/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 25.04.2002
176/2002 Z. z. Zákon o ochrane a rozvoji územia Bardejov 10.04.2002
177/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť 01.05.2002