Čiastka č. 72/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 03.04.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
170/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh 03.04.2002