Čiastka č. 69/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 29.03.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
165/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 01.04.2002
166/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov 01.04.2002