Čiastka č. 68/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 29.03.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
164/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe výpočtu platovej relácie na výpočet časti platu v peňažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene a o obsahu cenovej dokumentácie na určenie platového koeficientu 01.04.2002