Čiastka č. 63/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 27.03.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
151/2002 Z. z. Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov 01.04.2002
152/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/2001 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zmene Protokolu 1 Dohody