Oznámenie č. 152/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/2001 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zmene Protokolu 1 Dohody

Čiastka 63/2002
Platnosť od 27.03.2002 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Zmena Protokolu 1 sa predbežne vykonáva od 1. mája 2001 na základe článku 2 ods. 2 rozhodnutia.

152

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. apríla 2001 bolo v Tallinne prijaté Rozhodnutie č. 1/2001 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zmene Protokolu 1 Dohody.

Zmena Protokolu 1 sa predbežne vykonáva od 1. mája 2001 na základe článku 2 ods. 2 rozhodnutia.

Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.