Čiastka č. 60/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 27.03.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
139/2002 Z. z. Zákon o rybárstve 01.04.2002
140/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra 01.04.2002
141/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rámcovej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Európskymi spoločenstvami
142/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou