Oznámenie č. 142/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou

Čiastka 60/2002
Platnosť od 27.03.2002
Redakčná poznámka

Dohoda sa predbežne vykonáva od 1. januára 2002 na základe článku 36.

142

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. novembra 2001 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou.

Dohoda sa predbežne vykonáva od 1. januára 2002 na základe článku 36.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.