Čiastka č. 54/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 21.03.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
125/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom