Čiastka č. 44/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 08.03.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
108/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2001 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník 10.03.2002