Čiastka č. 36/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 28.02.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
86/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 01.03.2002