Čiastka č. 35/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 27.02.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
84/2002 Z. z. Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zaradení výrobkov medzi určené výrobky 01.03.2002
85/2002 Z. z. Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení