Čiastka č. 31/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 20.02.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
70/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o charaktere nového hraničného priechodu pre cestnú a vodnú dopravu na spoločnej štátnej hranici medzi mestami Štúrovo a Ostrihom v súvislosti s novovybudovaným mostom cez Dunaj
r1/c31/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 48/2002 Z. z.