Čiastka č. 289/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
761/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní výsledkov laboratórnych skúšok poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov