Čiastka č. 286/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
756/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
757/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti 18.12.2002