Oznámenie č. 757/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 286/2002
Platnosť od 31.12.2002
Účinnosť od 18.12.2002

757

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. decembra 2002 nadobudla platnosť zmena článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti, ktorá bola podpísaná 14. októbra 2000 v Pekingu.

Do textu zmeny článku 1 dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.