Čiastka č. 28/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 15.02.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
67/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané 15.02.2002