Čiastka č. 266/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 18.12.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
686/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou