Čiastka č. 259/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 05.12.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
657/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení a uzavretí Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení