Čiastka č. 256/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 30.11.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
652/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vykonávaní odbornej prípravy potrebnej na vydanie povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia 01.01.2003
653/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu 01.01.2003