Čiastka č. 253/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 28.11.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
646/2002 Z. z. Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 611/2002 Z. z. o rozsahu regulácie cien pre výrobu, výkup a rozvod tepla 01.01.2003
647/2002 Z. z. Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa určuje spôsob výpočtu maximálnej ceny za výkup elektriny z environmentálnych zdrojov a zo zdrojov na kombinovanú výrobu elektriny a tepla 01.01.2003
r1/c253/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 138/2002 Z. z.