Redakčné oznámenie č. r1/c253/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 138/2002 Z. z.

Čiastka 253/2002
Platnosť od 28.11.2002

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 138/2002 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení zákona č. 312/2001 Z. z.

V poznámke pod čiarou k odkazu 84f slová „§ 46 ods. 1 písm. a) a § 51 ods. 7 zákona č. 312/2001 Z. z.“ majú správne znieť: „§ 46 ods. 1 písm. a) a § 51 ods. 7 zákona č. 313/2001 Z. z.“.