Čiastka č. 251/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 27.11.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
640/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o leteckých dopravných službách