Čiastka č. 245/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 14.11.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
625/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 24. júna 2002 č. 1519/2002-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu
626/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť za rok 2001
r1/c245/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 530/2002 Z. z.