Redakčné oznámenie č. r1/c245/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 530/2002 Z. z.

Čiastka 245/2002
Platnosť od 14.11.2002 do31.12.2003
Účinnosť do 31.12.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v zákone č. 530/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 557/2001 Z. z.

1. V 16. bode majú byť namiesto slov „ceny za udelené návrhy“ správne uvedené slová „ceny za návrhy udelené“.

2. V 55. bode v § 50 ods. 5 písm. a) má byť namiesto slova „predložené“ správne uvedené slovo „predloženie“.