Čiastka č. 239/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 31.10.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
614/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o kreditovom systéme štúdia 01.11.2002
615/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o odovzdaní a prijímaní vlastných štátnych občanov, ktorých vstup alebo pobyt na území druhého štátu je protiprávny