Oznámenie č. 615/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o odovzdaní a prijímaní vlastných štátnych občanov, ktorých vstup alebo pobyt na území druhého štátu je protiprávny

Čiastka 239/2002
Platnosť od 31.10.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. novembra 2002 na základe článku 11 ods. 1.

615

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. mája 2000 bola v Skopje podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o odovzdaní a prijímaní vlastných štátnych občanov, ktorých vstup alebo pobyt na území druhého štátu je protiprávny.

Dohoda nadobudne platnosť 1. novembra 2002 na základe článku 11 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.