Čiastka č. 238/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 30.10.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
613/2002 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až 2005 01.01.2003