Čiastka č. 231/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 17.10.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
598/2002 Z. z. Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu vecne regulovanej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody 01.01.2003