Čiastka č. 212/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 26.09.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny 01.01.2003
544/2002 Z. z. Zákon o Horskej záchrannej službe 01.01.2003
545/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o spôsobe označovania výrobkov cenami 01.11.2002
546/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na roky 2002 - 2005