Čiastka č. 209/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 19.09.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
533/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob a rozsah predkladania informácií o skutočnom stave majetku štátu Štátnej pokladnici 20.09.2002