Čiastka č. 197/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 29.08.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
508/2002 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí