Rozhodnutie č. 508/2002 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 197/2002
Platnosť od 29.08.2002

508

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 26. augusta 2002

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí,

určujem

dni ich konania na piatok 6. decembra a sobotu 7. decembra 2002.

Jozef Migaš v. r.