Čiastka č. 195/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 29.08.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
504/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov 01.09.2002
505/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú najnižšie hygienické požiadavky na byty v bytových domoch, hygienické požiadavky na ubytovacie zariadenia a náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení 01.09.2002