Čiastka č. 188/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 23.08.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
491/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd 01.09.2002