Čiastka č. 173/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 07.08.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
451/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2002